הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 54) (מכירה מיוחדת) התשע"ז-2017

הצעת התיקון לחוק הגנת הצרכן למכירה מיוחדת (מבצעים) אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

הצעת החוק להגנת הצרכן מבקשת לקבוע הגבלות חדשות על העסקים לעניין האפשרות לפרסום מבצעים / מכירה מיוחדת.

1. הצעת החוק מחייבת שהמחיר הרגיל יופיע לפחות 30 ימים טרם פרסום המבצע. 

2. משך הזמן להצגת המבצע/המכירה המיוחדת לא יעלה על 45 ימים ברצף.

3. במשך שנה קלנדרית משך הזמן הכולל להצגת מבצע לא יעלה על משך הזמן בו הוצע המוצר בתנאי מכירה רגילים.

4. אין מניעה להציע מחיר רגיל שונה לחברי מועדון.

מצורף נוסח הצעת החוק להגנת הצרכן.

מצורפת הצעת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לחריגים שהצעת החוק לא תחול עליהם.

מצורפת עמדת לשכת המסחר להצעת הרשות לרשימת החריגים.

מצורף עדכון לרשימת החריגים להצעת החוק מה-5.12.2017.

 

למידע נוסף בתחום זה