תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה) (תיקון), התשפ"א-2021

התקנות משנות את שם תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק לתקנות איסור הפרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון.

התקנות משנות את נוסח השלט האוסר על מכירה או השכרה של מוצרי עישון.

עסקים שבהם קיים כבר שלט, יצטרכו להחליפו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו ברשומות. קרי עד ה-11.9.2021.

מצורף נוסח התיקון.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה