נהלי הרבנות הראשית להיערכות רשתות שיווק המזון לקראת פסח תשפ"א

להלן נהלי הרבנות הראשית להיערכות רשתות המזון לקראת פסח תשפ"א:

  1. נוהל היערכות כולל.
  2. נוהל חסימת חמץ.
  3. נוהל מכירת מזון בתפזורת.
  4. שלטים מוצעים להיערכות הרשתות.
  5. אישור המשרד להגנת הסביבה לאי אכיפה.
  6. קונטרס הכשרת כלי בתי אוכל ומרכולים לפסח תשפ"א.
למידע נוסף בתחום זה