צו הפיקדון על מכלי משקה (דחיית מועד תחולת החוק על מכלי משקה גדולים), התשפ"א-2020

להלן נוסח הצו הקובע שתחולת החוק על מכלי משקה גדולים יכנס לתוקף ב- 1.12.2021

ביום 1 בדצמבר 2021 תיכנס לתוקפה הרחבה של חוק הפיקדון ולפיה יחויבו בדמי פיקדון גם מכלי משקה גדולים. דמי הפיקדון יתווספו למחיר המוצר, יצוינו בתווית ויוחזרו לצרכנים בעת החזרת המכל למחזור. זהו צעד נוסף שנוקט המשרד לצמצום הפסולת המושלכת במרחב הציבורי.

 

באתר המשרד להגנת הסביבה פרסמו ידיעה המוקדשת לנושא זה- מוזמנים לעיין בקישור הבא

למידע נוסף בתחום זה