סקירה על עיקרי פעילות האיגוד

  1. תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה)- האיגוד הצליח לשנות סעיפים רבים מהנוסח הראשוני של התקנות שנכנסו לתוקף ב-1.1.2009.
  2. הסכם קיבוצי- לאחר חתימה על הסכם קיבוצי לרשתות שיווק המזון למול ההסתדרות, הועבר ההסכם לשר התמ"ת לשם הרחבתו על כלל רשתות שיווק המזון במשק.
  3. שינוי האכיפה הפלילית הנובעת מחוק הגנת הצרכן- הארגון פועל למול משרד התמ"ת לשינוי חוק הגנת הצרכן לשינוי סעיפים מסויימים בחוק כך שבעת הפרה שלהם יוטל עיצום כספי ללא רישום פלילי.
  4. צמצום השימוש בשקיות פלסטיק- האיגוד פועל למול המשרד להגנת הסביבה ולמול הארגונים הירוקים לשם קידום חקיקה מאוזנת שתביא לצמצום השימוש בשקיות הפלסטיק.
  5. מניעת חקיקה הפוגעת ברשתות, כגון: תקנות לביטול עסקה.
  6. הרחבת חוק הפקדון- ייצוג הרשתות בדיונים שהתקיימו בועדת הכלכלה של הכנסת וכן למול המשרד להגנת הסביבה.
  7. חוק האריזות- ייצוג הרשתות בדיונים המתקיימים במשרד להגנת הסביבה לניסוח הצעת החוק להסדרת הטיפול הכולל בפסולת האריזות.
למידע נוסף בתחום זה