טיוטת צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשע"ט - 2018

הצעת התיקון משלימה את שכבר בוצע בצו לגבי מוצרי הלבשה וקובעת שתי הקלות נוספות:

  1. קביעת הקלה לעניין הסימון בעברית באופן שיאפשר סימון על גבי האריזה או על גבי תג המחובר שלא בדרך קבע לכלי מיטה ומגבת (למעט הוראות כביסה, ניקוי וגיהוץ).
  2. ביטול החובה לסמן בעברית כלי מיטה ומגבת הנמכרים במכר מרחוק באמצעות האינטרנט, בתנאים מסוימים.
למידע נוסף בתחום זה