צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשע"ח - 2018

ביום 23.10.17 פרסמה הרשות "קול קורא" לקבלת התייחסות הציבור לבחינת הנטל הרגולטורי  הכרוך בסימון מוצרי הלבשה בכלל ובסימון לפני ייבוא, סימון בעברית ואופן הסימון בפרט.

הרשות בחנה את ההתייחסויות שקיבלה ומצאה כי קיימת הצדקה לתקן את צו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983 (להלן: הצו), באופן שיפחית את הנטל הרגולטורי הכרוך בחובת סימון של מוצרי הלבשה.

התיקון המוצע עוסק בשלושה עיקרים מרכזיים:

  1. ביטול החובה לסמן בעברית מוצרי הלבשה הנמכרים במכר מרחוק באמצעות האינטרנט.
  2. ביטול חובת סימון מוצרי הלבשה לפני ייבואם
  3. קביעת הקלה לגבי אופן הסימון בעברית כך שבמקום לסמנו על גבי מוצר ההלבשה עצמו או באמצעות תוויות התפורה לגוף מוצר ההלבשה הוא יסומן על גבי תג חיצוני (באמצעות מדבקה או הדפסה).

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה