קול קורא – סימון מוצרי הלבשה

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן עוסקת בימים אלה בבחינת הרגולציה שבאחריותה, על פי תכנית חומש.

במסגרת תכנית החומש תבחן הרשות בשנת 2018 את הדרישה החוקית לסימון מוצרי הלבשה לעניין פרטי סימון ואופן הסימון. 

במסגרת זו, נבחנים הנושאים הבאים:

עומס הרגולציה, טיב היישום הרגולטורי, הסרת חסמים רגולטוריים

ודרכים פוטנציאליות לייעול הרגולציה והפחתת הנטל הרגולטורי.

להלן פניית הרשות.

למידע נוסף בתחום זה