כיצד נושא הקניות באונליין נתפס בתקשורת?

להלן ניתוח שערכה 'יפעת מחקרי מדיה' לקהל לקוחותיה, המנתח את אופי הסיקור התקשורתי של נושא 'הקניות באונליין'.

הניתוח התבסס על הכתבות שפורסמו בנושא בישראל במהלך החציון הראשון של 2018.

 

על פי הניתוח מספר הכתבות בהן בולטים המסרים המתנגדים עומד על 46%, וכמעט משתווה לזה של המסרים התומכים.

נראה כי התקשורת נותנת היום יותר במה לגופים המביעים הסתייגות מהשלכות האונליין, בעיקר חברות ישראליות ואיגודים מקצועיים.

למידע נוסף בתחום זה