סיכום דיון ועדת היגוי עליונה - מערכת "שער עולמי"

להלן סיכום דיון עם ראשי הארגונים לקביעת מועד עליית המערכת לאוויר ולשם הגברת פעילות קהילת הסחר בפיילוט.

למידע נוסף בתחום זה