הסכם סחר ישראל - בריטניה

בהמשך להסכם הסחר שנחתם בין ישראל לבריטניה לקראת האקזיט של הממלכה המאוחדת מהאיחוד האירופי, מצ"ב תוכן ההסכם וכן דברי הסבר מטעם משרד הכלכלה.

לתשומת לבכם - ההסכם עדיין לא נכנס לתוקף.

נעדכן כאשר ייכנס לתוקפו וכאשר יפורסם נוהל ליישומו, מטעם מינהל המכס.

למידע נוסף בתחום זה