פרסום ברשומות - חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 28), התשע"ח-2018

ביום שני, ה-5.3.18, עבר בקריאה שנייה ושלישית החוק לתיקון פקודת המכס (מס' 28), התשע"ח – 2018 המסדיר, בין היתר, הטלת עיצומים כספיים על יבואנים, סוכני המכס ומשלחים בינלאומיים, כתחליף להליכים פליליים וכתחליף להסדר הישן שנקרא "הסדר בר ענישה".

מצ"ב התיקון, כפי שפורסם ברשומות ביום 12.3.18, כולל התאמות נדרשות בחוקים אחרים, אשר נובעים מכוחו של תיקון פקודת המכס.

בשלב זה מכינים מינהל המכס ומשרד המשפטים, את נוהל הפעלת העיצומים ואת תקנות ההפחתה, אשר יסדירו שורה של מקרים בהם לא יוטלו עיצומים, על אף הוראות החוק. לדוגמא, במקרים של  גילוי ההפרה ותיקונה ביוזמת סוכן המכס. כאמור, התקנת תקנות ההפחתה היא תנאי לכניסת פרק העיצומים בחוק לתוקף.

למידע נוסף בתחום זה