נוהל ליישום השינויים בהסכם אס"ח ישראל ארה"ב

בהתאם להודעתו מיום ג' 16.1.18 של דוד חורי - מנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקור במינהל המכס, החל מיום 10.01.18 נכנסו לתוקף שינויים בהסכם אס"ח ישראל - ארה"ב.

מצ"ב מסמכים רלוונטיים:

  1. מכתבו של מר אבי ארדיטי ראש מינהל המכס
  2. הוראות נוהל זמניות ליישום הסכם אס"ח ישראל ארה"ב
  3. מקח 1841 תיקון צו תעריף המכס
  4. העתק מוסכם וחתום של הועדה המעורבת לגבי השינויים שחלו בהסכם

 

למידע נוסף בתחום זה