פיקוח על יצוא בטחוני לאיו"ש - מדריך למשתמש

במסגרת שיפור השירות והנגשת מידע ללקוחות, מצ"ב פנייתו של קמ"ט מסחר תעשייה ומכרות לעניין מידע בדבר הליך הגשת בקשות בכל הנוגע ליצוא דו שימושי לאיו"ש וכן מדריכים בעברית ובערבית.

למידע נוסף בתחום זה