צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין - נכון ליום 26.10.15

בקבצים המצורפים ניתן למצוא את שני הכרכים של צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין - מעודכן ליום 26.10.15.

בנוסף, להלן קישור לצו תעריף המכס, כפי שמופיע באתר רשות המיסים

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה