צו תעריף המכס - מעודכן נכון ליום 6.8.15

מצ"ב שני חלקי צו תעריף המכס, מעודכנים נכון לאוגוסט 2015  וכוללים את כל השינויים שנערכו עד כה.

קבצים אלו מתאימים להדפסה, למעוניינים.
 
למידע נוסף בתחום זה