תיקון הסכם אס"ח בין ישראל לארה"ב - עדכון באנגלית לעניין הצהרה כתחליף לתעודת מקור

במסגרת תיקון הסכם איזור סחר חופשי בין ישראל לארה"ב, בוטלה הדרישה להצגת תעודת מקור ביבוא מארה"ב לישראל לשם העדפת מכס, וכתחליף, ניתן להציג הצהרת יצרן/ספק.

מצ"ב כרקע, דבר אישרור התיקון בממשלה.

מצ"ב ריכוז הנחיות בשפה האנגלית, אותן ניתן להציג ליצרנים/ספקים האמריקאיים.

למידע נוסף בתחום זה