התנהלות אגף הספקטרום במשרד התקשורת במתן אישורי יבוא לציוד תקשורת

מצ"ב פנייתו של מר אמיר שני למנכ"ל משרד התקשורת בנושא התנהלות אגף הספקטרום במשרד התקשורת במתן אישורי יבוא לציוד תקשורת.
עוד מצ"ב תשובת המשרד לפניה.
להלן קישור לכתבה בנושא - גלובס
למידע נוסף בתחום זה