טיוטת צו יבוא חופשי – מהדורה 2017

מצ"ב טיוטה של צו יבוא חופשי – מהדורה – 2017. במהדורה שולבו התיקונים הקודמים שנערכו בצו החל משנת 2014, המהדורה הקודמת, וכן תיקונים נוספים לרבות תיקוני תחבורה, חקלאות ותקינה.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה