הודעה על שינוי בתהליך הערכת תיקי תכשירים וטרינריים

מצורפת הודעת משרד הבריאות בנושא שינוי בתהליך הערכת תיקי תכשירים וטרינריים.

השינוי בתהליך הערכת תיקי תכשירים וטרינריים הינו ברישום עבור חיות שאינן מייצרות מזון ואינן משמשות למזון ובין היתר חיות בית קטנות.

למידע נוסף בתחום זה