פרסום נוהל 143: הערכה מחודשת של תכשירים וטרינריים רשומים

לעיונכם:
1. נוהל 143 : "הערכה מחודשת של תכשירים ווטרינריים רשומים". נוהל זה מפרט את אופן ביצוע ההערכה להתוויות ולזמני המתנה של תכשירים וטרינריים ואת המידע/ הנתונים שבעלי הרישום ידרשו להגיש.

2. מכתב נלווה לנוהל 143 בו מפורטת רשימת החומרים הפעילים עבורם יש להגיש מידע/ נתונים להערכה מחדש לא יאוחר מיום 1.7.2016.

למידע נוסף בתחום זה