תנאים לשחרור משלוחי מספוא מנמלי היבוא


בהמשך לשאלה שהופנתה למשרד החקלאות בנוגע לתנאים לשחרור משלוחי מספוא בנמלי הייבוא, התקבלה התשובה הבאה.

נא עיינו בתשובה ובחומר המצורף וידעו את הגורמים הרלוונטיים בחברתכם.

שחרור מספוא על כל מרכיביו, עבר לטיפול השרותים הווטרינריים במשרד החקלאות.
בשלב ביניים ועד למעבר הסופי, סוכמו הדברים הבאים:
1. מוצרים מן החי משוחררים על ידי הווטרינר בנמל
2. מוצרים מהצומח מטופלים בחלקם על ידי הווטרינר וחלקם האחר מטופל על ידי השרותים להגנת הצומח.
3. חלוקה זו מוסברת היטב בטבלה מספר אחת המצורפת כאן.

אנא עיינו בטבלה ובהסבר המצורפים.

למידע נוסף בתחום זה