עדכון על הפחתת המכס על טונה בשימורים

שר האוצר חתם על צו המפחית את המכס על טונה החל מחודש נובמבר 2013 במתווה הפחתה שיימשך עד שנת 2013.

להלן דברי ההסבר שפורסמו על ידי רשות המסים, במקביל לפרסום הצו ברשומות ובהמשך הקישור לנוסח הצו עצמו.דברי הסבר

בצו זה הופחתו שיעורי המכס החלים ביבוא שימורי טונה אשר בגדר פרט המכס 16.04.1490 לצו תעריף המכס, וזאת בהמשך להמלצות הצוות לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה מיום 29 בינואר 2012 (להלן – "ועדת קדמי") ולדוח ועדת קדמי בנוגע למכסים על מוצרי מזון, כפי שהועברו לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה ולשר האוצר.
על מנת לחולל הפחתת מחירים אפקטיבית לצרכן הסופי יש להגביר את התחרות בשווקים המקומיים. אחת הדרכים להורדת מחירים והגברת התחרות הינה הפחתת מכסים אשר תוזיל את העלויות ליבואן, ותאפשר ליבואנים להוריד את המחיר לקמעונאי ולצרכן. כך, גם היצרן המקומי, יתייעל ויוריד את מחיריו על מנת להתמודד עם מחירי היבוא.
צו זה מפחית את המכס במהלך השנים 2013 עד 2016, כך שמדי שנה יופחת המכס הקצוב ומשנת 2016 ואילך ישולם מכס בגובה 12% בלבד, ללא מכס קצוב, וזאת על מנת לאפשר לענף יצור שימורי הטונה המקומי ולייבוא להסתגל לשינוי המוצע.
הפסד הכנסות המדינה ממסים מוערך בכ- 1.6 מיליון ₪.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה