רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים לישראל מעודכנת 20.11.18

מצ"ב  רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים לישראל מעודכנת 20.11.18

למידע נוסף בתחום זה