יבואני המזון באיגוד לשכות המסחר מאמצים מודל בינלאומי לצמצום חשיפת ילדים למזון מזיק, באמצעות התחייבות וולונטרית ובקרה של ארגון אמון הציבור

ענף המזון באיגוד לשכות המסחר וארגון אמון הציבור פנו במשותף לסגן שר הבריאות חה"כ יעקב ליצמן והציגו בפניו מודל משותף לצמצום חשיפת ילדים למזון מזיק.

 

יבואני המזון באיגוד לשכות המסחר המייחסים חשיבות רבה לשמירה על בריאות הילדים, לוקחים על עצמם להגביל את השיווק של מוצרים לילדים לפי אמות המידה של סימון אדום, שנקבעו בתקנות סימון מזון.

 

היבואנים יעשו זאת באמצעות מודל שכבר הוכיח את יעילותו ברחבי העולם, והוא רגולציה וולונטרית.

 

בשנים האחרונות אימצו מדינות רבות מודל שכזה, דוגמת אמנת ה – EU-pledge. העיקרון שעומד מאחורי המודל הוא שילוב בין מעורבות גבוהה של החברות עצמן ביישומו לבין פיקוח ואכיפה באמצעות גורם חיצוני ובלתי תלוי בחברות.

 

ארגון אמון הציבור, המתמחה בתחום הרגולציה הוולונטרית, לקח על עצמו את תפקיד הגוף החיצוני אשר יבצע את הבקרה השוטפת על הפרסום של חברות המזון בכלל המדיה.

 

עקרונות המודל גובשו בהתייעצות עם ארגון ה-WFA העולמי ועם ארגון ה- EU-pledge :

 

  • יבואני המזון יגבילו את הפרסום של מזון זה לילדים מתחת לגיל 12 בכלל ערוצי המדיה , עם קהל יעד של מינימום 35% מתחת לגיל 12.
  • ארגון אמון הציבור יקים מנגנון ייעודי שיפקח על עמידת היבואנים בהתחייבותם.
  • הבקרה תתבצע בשקיפות מלאה מול הציבור מחד ומאידך, בהוגנות מלאה מול היבואנים.
  • הבקרה תכלול, בין היתר,  ניטור יזום של אמון הציבור לפרסומי היבואנים וטיפול שוטף בתלונות ביחס לפרסום. ניטור אמון הציבור יבחן את הפרסומים גם בהתייחס לכללי שיווק ראוי לילדים, דוגמת תקנות הגנת הצרכן ( פרסומות ודרכי שיווק המכוונים לקטינים).
  • הסנקציה לעידוד הציות להתחייבות היבואנים היא השקיפות: דוחות האכיפה יפורסמו באופן שוטף לציבור. לחברה שימצא כי פרסומת שלה נוגדת את כללי היוזמה תינתן הזדמנות לתיקון. שמות היבואנים שנמצא כי הפרו את כללי היוזמה ולא תיקנו - יפורסמו.
  • מקרים חריגים בהם תמצא הפרה עקבית או בוטה מצד היבואנים יועברו לרגולטור הרלוונטי.
למידע נוסף בתחום זה