פרסום ברשומות - תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון מזון המכיל ממתיק מסוגים מסוימים), התשע"ט-2018

מצ"ב  תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון מזון המכיל ממתיק מסוגים מסוימים), התשע"ט-2018, כפי שפורסם ברשומות 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה