בדיקות מיקרוביאליות במוצרי דגים מוכנים לאכילה

מצ"ב עדכון מאת ד"ר רינה רמרזקר, ממונה על מדיניות יבוא דגים לישראל - יחידה הווטרינרית, שירות מזון ארצי בנושא :  בדיקות מיקרוביאליות במוצרי דגים מוכנים לאכילה

למידע נוסף בתחום זה