הוראת מנהל שירות המזון לבדיקות יזומות מיוחדות של מזון רגיש

מצ"ב פניה בדבר הוראת מנהל שירות המזון לבדיקות יזומות מיוחדות של מזון רגיש שנשלחה אל מנכ"ל משרד הבריאות 

למידע נוסף בתחום זה