סיכום פאנל מומחים בנושא תקנות סימון מזון

ביום חמישי (13.06.19) נערך פאנל מומחים בנושא תקנות סימון מזון אשר יכנסו לתוקף ביום 1 בינואר 2020. בפאנל דנו בהיבטים השונים של דרישות התקנות.

התקנות נועדו לקבוע סטנדרטים חדשים, מעודכנים, מקיפים ומפורטים יותר מאלה הקבועים היום בנושא סימון מוצרי מזון אשר יחולו על יבואני ויצרני מזון.

יישום התקנות דורש תהליכי תכנון מורכבים הצורכים זמן ומשאבים מאת יבואני ויצרני מזון.

לצורך יישום מיטבי של דרישות התקנות, נערך פאנל מומחים  אשר דן בהיבטים שונים של דרישות התקנות.

לצפייה בתקנות לחצו כאן 

מצורפות מטה המצגות מהפאנל.

למידע נוסף בתחום זה