מצגות מכנס בנושא מחזור אריזות ובקבוקי משקה, 30.6.16

בהמשך לכנס שהתקיים ביום 30.6.16, מצורפות שתי מצגות:

1. מצגת בנושא חוק האריזות וחוק הפיקדון לבקבוקי משקה - יישום והתייעלות בחוקי דיווח.

2.  מצגת המפרטת את סיכוני החוק - חשיפת החייבים אל מול הרגולטור.

למידע נוסף בתחום זה