עתירת יבואנים ויצרנים של משקאות אלכוהוליים כנגד משרד הבריאות

ביום 7.1.14, הוגשה עתירה לבג"ץ, בין היתר, על ידי יבואנים מחטיבת יבואנים ישירים של משקאות משכרים באיגוד לשכות המסחר ושורה של ארגונים וחברות עסקיות נוספות, בנושא הגבלת פרסום ושיווק של משקאות אלכוהוליים במסגרת החלת הגבלת התקנות גם על רשת האינטרנט, וזאת ללא סמכות של שרת משרד הבריאות. מצ"ב כתבה מעיתון גלובס, אשר פורסמה ב 9.1.14, בעניין העתירה.
למידע נוסף בתחום זה