פנייה לשרת הבריאות בנושא תקנות הגבלת שיווק ופרסום של משקאות אלכוהוליים

מצ"ב פנייה שנשלחה לשרת הבריאות - ח"כ יעל גרמן, בהמשך לדיון ועדת הכלכלה מיום 30.7.13 בנושא תקנות הגבלת פרסום ושיווק של משקאות משכרים, בו הוחלט על הוספת האינטרנט בכל הנוגע להכללת אזהרה בפרסומת באמצעים אלקטרוניים, וזאת בניגוד לדברים שנאמרו בעניין במסגרת דיוני הועדה בעניין החוק המסמיך להתקין תקנות אלו.

למידע נוסף בתחום זה