הצעות לרויזיה בשני חלקיו של ת"י 1318: יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן

שלום רב,

מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור את הצעותיו לרויזיה בשני חלקיו של ת"י 1318: יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן:

  • ת"י 1318 חלק 1.0 יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: הגדרות ותהליכים
  • ת"י 1318 חלק 2.0 יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: דרישות ושיטות בדיקה

מצ"ב לעיונכם:

מכתבים נלווים מאת מכון התקנים + טיוטת התקנים לעיונכם.

בשים לב כי ניתן להגיש הערות לרוויזיות עד ליום 22.10.2020.

 

למידע נוסף בתחום זה