סעיף 4(א) לחוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג-1984

שלום רב,

 סעיף 4(א) לחוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג-1984, קובע כי "יצרן של מצרך לא יציין על מצרך שייצר או על אריזתו כי הוא כשר ולא יציגו ככשר בפרסום או בדרך אחרת, אלא אם כן ניתנה לו תעודת הכשר". 

בתוך כך, לאחרונה מנהל היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות שברבנות הראשית לישראל פרסם עדכון כשרות עם הבהרה בנוגע לסעיף האמור (מצ"ב לידיעתכם). 

במסגרת הבהרתו, ציין בין היתר כי הצגת מוצר ככשר על ידי יצרן או יבואן מבלי שניתנה בעד המוצר תעודת הכשר מטעם הרבנות המוסמכת, מהווה עבירה.

 כמו כן, הוסיף כי הצגת מוצר ככשר, לרבות כל מצג כשרותי שהוא, דהיינו לאו דווקא הביטוי "כשר" אלא כל סמל או סימון המקובל בקרב שומרי כשרות ככזה המבטא כשרות של מזון. 

בנסיבות אלו, פנינו ליועץ המשפטי של הרבנות הראשית.

במסגרת פנייתנו, ציינו שעניין זה יוצר חסמים מיותרים וממשיים ביבוא מזון מחו"ל כשעל אריזתם מסומנים למשל סמלי גופי כשרות מחו"ל והנמכרים בארץ ללא תעודת כשרות מטעם הרבנות הראשית  (מצ"ב לידיעתכם העתק הפנייה). 

לעיונכם, מצ"ב שתי הבהרות שנתקבלו מאת הרבנות הראשית בעניין זה.

למידע נוסף בתחום זה