שר הכלכלה והתעשייה חתם על צו התקנים המאפשר לעוסקים למכור את מלאי הבירה שהצטבר או פג תוקפו

בהמשך לפנייתנו אל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה ושירות המזון הארצי, חתם (14.7.2020) שר הכלכלה והתעשייה, חה"כ עמיר פרץ על צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים)(מס' 3), המאריך את חיי המדף של מלאי מיכלי בירה מעל 2 ליטרים שהצטבר בגלל צמצום משמעותי בשימוש בעקבות משבר הקורונה.

 

מטרת הפטור היא לאפשר לעוסקים למכור את מלאי הבירה שהצטבר אצלם ותוקפו פג או שעתיד לפוג בקרוב, בשל צמצום משמעותי ובלתי צפוי במכירות הבירה בתקופת נגיף הקורונה עקב המגבלות שהוטלו על העוסקים בתחום.

 

נדגיש כי, הגבלת תוקף חיי המדף כאמור בתקן ישראלי ת"י 407, חסרת כל הצדקה מקצועית בהיבט של בטיחות המזון ובריאות הציבור שאין לה אח ורע בעולם, וגם בתקן הישראלי המגבלה הזו צפויה להיות מוסרת בקרוב:

בדצמבר 2019 החל תהליך רביזיה בת"י 407, אשר כיום ממתין לאישור שר הכלכלה והתעשייה. במסגרת הרביזיה לא מצוינת מגבלה לעניין אורך חיי המדף של המוצר, אלא הפניה לתקן הקובע כי העמידות המינימלית תהיה בהתאם להוראות היצרן. חשוב להדגיש כי בחלק מן המקרים הוראות היצרן מאשרות כי חיי מדף ארוכים יותר מהדרישה הקיימת בת"י 407 החל כיום.  

 

התיקון בצו מתייחס להרחבה עד ל- 30 בספטמבר 2020 של תקופת שיווק מלאי מיכלי בירה מעל 2 ליטר שהצטבר בגלל צמצום משמעותי בשימוש בעקבות משבר הקורונה. הפטור מותנה בקביעת העמידות המינימלית (תוקף חיי המוצר) על ידי היצרן וסימונו בהתאם לתקן ישראל ת"י 1145 "סימון מזון ארוז מראש" בנוסף לתאריך העמידות המינימלית שסומן לפי ת"י 407.

 

כתוצאה ממשבר הקורונה הצטמצמה פעילות המשק בכללותו ופגע גם בעסקים ולקוחות השוק הקר (מסעדות וברים, בתי מלון, אולמות אירועים וכד') אשר מוכרים, בין היתר, בירות בבקבוקים וחביות. משמעות הדבר היא כי סחורה בשווי מיליוני שקלים עלולה להיזרק, מאחר ולמוצרים אלו נקבעו, לפי ת"י 407, חיי מדף קצרים. 


לשכת המסחר תל אביב והמרכז מברכת על פרסומו של הצו ומודה לכל הגורמים המקצועיים, הן במשרד הכלכלה והתעשייה והן בשירות המזון הארצי במשרד הבריאות אשר לקחו חלק פעיל באישור ובניסוח הצו. מדובר בהקלה משמעותית מאוד ליבואני וליצרני הבירות, שכן יש בכך כדי למנוע הפסד בגין סחורה בשווי מיליוני שקלים שהייתה אמורה להיזרק, אילולא פרסום צו זה.

 

מצ"ב הפנייה שנשלחה בנושא לממונה על התקינה במשרד הכלכלה ושירות המזון הארצי.

מצ"ב צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים)(מס' 3).

למידע נוסף בתחום זה