נהלי כשרות של הרב הראשי לישראל

בימים אלו, מקיים אגף הכשרות הארצי בחינה לנהלי הכשרות של הרב הראשי לישראל.

 מצ"ב נהלי כשרות לענף הקייטרינג. ניתן להעביר את התייחסותנו לנהלים.

 

למידע נוסף בתחום זה