דוח הועדה המייעצת לבחינת מערך הכשרות בישראל מטעם הרה"ר לישראל

מצ"ב דוח (המלא) הועדה המייעצת לבחינת מערך הכשרות בישראל מטעם הרב הראשי לישראל

למידע נוסף בתחום זה