פרסומים | 10/09/2013

פרסומים בנושא ההכבדות על המגזר העסקי

בעשור האחרון הסתבר שההישג הכלכלי והתחזקות המשק הישראלי הם ממרכיבי הכח החשובים ביותר של מדינתנו. אין מדובר יותר בהצלחת המגזר העסקי בלבד, אלא בהצלחתה של ישראל כאומה הנאבקת על הגנתה, עצמאותה ואיכות חייה.
אולם, בד בבד עם הישגי המשק בישראל ובמקביל, מתפתחות לאחרונה מספר מגמות המצביעות על לפחות ארבעה תהליכים מסוכנים.

המשק הישראלי מבוסס על צמיחת המגזר העסקי הפרטי. כדי להמשיך את צמיחת המשק ולחזקו, יש לעודד את כלל המעסיקים והיזמים להמשיך ולפתח את עסקיהם, בכלל זה את כל מגזר המסחר והשירותים, האחראי ליצירת 69% מכלל מקומות העבודה במגזר העסקי, ולא רק את תעשיית היצוא. כמו כן, יש למשוך ארצה משקיעים זרים. שום כלכלה בעולם לא הצליחה ללא משיכת השקעות זרות.

אולם, בד בבד עם הישגי המשק בישראל ובמקביל, מתפתחות לאחרונה מספר מגמות המצביעות בבירור על כך שההנהגה הכלכלית במדינה אינה משכילה להבין, או שאין לה את הכח והנכונות להתמודד עם לפחות ארבעה תהליכים מסוכנים, הצוברים בהתמדה תאוצה וסופם שיעשו את המשק בישראל למקום שיהיה רע לעשות בו עסקים ואף ידחה מעסיקים.

ארבע מגמות אלו הן:
א. הכבדות בלתי פוסקות על גב המגזר העסקי בדרך של יצירת מטלות חובה בחוק.
ב. שחיקת זכויות היסוד של המעסיקים וגלישה לתכנים של סוציאליזם קיצוני.
ג. פליליזציה גוברת של תחום הניהול העסקי.
ד. עודף רגולציה, עודף ביורוקרטיה והליכי אישור שלטוניים מסורבלים, כושלים, בלתי יעילים ובלתי שירותיים.

המדובר בתהליכים, בחקיקה ובהתפתחותן של נורמות עבודה אשר ההנהגה הכלכלית מעדיפה להתעלם מהם כיום.
אנו מתחילים עשור חדש, וכדאי שכולנו נהרהר היטב במשמעותן ההרסנית של מגמות אלה.

לשכת המסחר תל אביב והמרכז הפיקה שלוש חוברות המרכזות את כל החומר אודות ההכבדות הבלתי פוסקות המוטלות על כתפי המגזר העסקי:

1. כל מה שלא רציתם לדעת ובחרתם שלא להפנים - המגמות השוחקות את המגזר העסקי בישראל
2. האיום על בעלי ומנהלי עסקים בישראל - הפליליזציה של תחום הניהול העסקי
3. כיצד ישראל גולשת לתכנים של סוציאליזם קיצוני 

למידע נוסף בתחום זה