פרסומים | 21/10/2012

חוברת: הצעת חוק יסוד זכויות המעסיק (עברית)

הצעת חוק יסוד זכויות המעסיק היא הדרך הנכונה לחיזוק ולביסוס המגזר העסקי. הצעת החוק מוגשת לממשלה, לכנסת ולכלל המגזר העסקי כולו, על ידי לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה