הפתרון הנכון ליוקר המחיה בישראל: מע"מ אפס למכונית משפחתית יחידה

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "משפחה ממוצעת בישראל אינה יכולה לתפקד ללא רכב משפחתי. הפחתת המיסוי על הרכב תהווה הקלה משמעותית בכלכלת המשפחה. "

 עו"ד דן כרמלי, המשנה למנהל הכללי באיגוד לשכות המסחר: "אחרי רכישת דירה הרכב המשפחתי, הינו הרכישה היקרה ביותר לכל משק בית בישראל; בעשורים האחרונים הרכב המשפחתי הפך להיות מוצר צריכה בסיסי, וגורם משמעותי ביוקר המחייה בישראל. זוהי הזדמנות פז המונחת לפתחו של שר האוצר להקל על הציבור ובמיוחד על אלה שזקוקים למכונית המשפחתית, ולהוכיח כי הוא אכן פועל להורדת יוקר המחייה בישראל".

"על אוצר המדינה ורשות המסים לבחון תכנית פשוטה וישימה של "מע"מ אפס למכונית משפחתית יחידה", שבכוחה לסייע למשקי בית להתגבר על הקושי ברכישת ואחזקת רכב משפחתי, וזאת תוך אי פגיעה ברווחי אוצר המדינה ואולי אף הגדלת הכנסותיו." כך אמר עו"ד דן כרמלי, המשנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר.

כרמלי ציין כי התכנית רלוונטית במיוחד בימים אלה כאשר שר האוצר, חה"כ משה כחלון, בוחן אפשרויות להפחתת מסים, וזאת עקב גידול בהכנסות המדינה ממסים ועודף גבייה שהצטבר בקופת האוצר. "תכנית "מע"מ אפס" למכונית משפחתית יחידה, זוהי הזדמנות פז המונחת לפתחו של שר האוצר להקל על הציבור ובמיוחד על אלה שזקוקים למכונית המשפחתית, ולהוכיח כי הוא אכן פועל להורדת יוקר המחייה בישראל".

לדברי כרמלי, בבסיס התכנית "מע"מ אפס למכונית משפחתית יחידה" תהא זכאית כל משפחה המנהלת משק בית (זוג הורים, או משפחה חד הורית, עם ילד אחד או יותר, שגילם אינו עולה על 21 שנים) לרכוש רכב משפחתי אחד, שעלותו שמחיר המחירון שלו, אצל היבואן בישראל (כולל מע"מ) אינו עולה על 136,000 ₪ על פי המחירון (נכון לימים אלו), וזאת בפטור ממע"מ (מע"מ 0). אחת ל- 6 שנים, יהא זכאי משק הבית המשפחתי למכור את הרכב ולרכוש רכב חדש בתנאים זהים ובפטור ממע"מ.

הרכב משפחתי הפך בעשורים האחרונים למוצר צריכה בסיסי לכל משק בית בישראל. אדם בוגר המנהל משק בית, בוודאי אם הוא נשוי ועל אחת כמה וכמה אם יש לו ילדים, זקוק באופן בסיסי לכלי רכב צמוד: כדי לצאת ולחזור מהעבודה במהירות ויעילות, ככלי עבודה, לצורך ניידות אישית וניהול משק הבית, כדי להסיע את ילדיו לצורך פעילויות חוץ-בית ספריות, חינוכיות וחברתיות וגם כדי לבלות ולקיים אורח חיים משפחתי-מודרני ברמה סבירה.

יחד עם זאת, מחירי הרכבים בישראל גבוהים למדי, ומשפחות רבות אינן מצליחות לרכוש או להחזיק רכב דרך קבע יחד עם שאר הוצאות משק הבית, חרף הצורך ההולך וגובר בו. כשהוצאות התחבורה למשק בית הינן בטווח של 10% - 15% מסך כל הוצאות משק הבית הממוצע בישראל.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "אין ספק כי משפחה המנהלת משק בית כיום בישראל אינה יכולה להתמודד עם צורכי היום-יום המודרניים-מערביים ללא כלי רכב משפחתי אחד לפחות בחזקתה. יחד עם זאת, עלות רכישת רכב משפחתי אוצרת בתוכה תשלום מס גבוה של כ- 50% מהתשלום ליבואן רכב, בעת רכישתו, מס כבד משקל המייקר ובולם את היכולת של משק הבית לרכוש רכב משפחתי במחיר סביר. כאשר כיהנתי בתפקיד הממונה על הכנסות המדינה ביטלתי 11 מיסים, וכך צריך לנהוג, יש לטפל במיסוי הרכב. הפחתת המיסוי על הרכב תהווה הקלה משמעותית בכלכלת המשפחה."

על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (לשנת 2012) בישראל כ- 1.87 מיליון משפחות, שבהן בממוצע 3.72 נפשות. כמחצית מהמשפחות מורכבות מזוג הורים וילדים עד גיל 17.

ל-76.1% ממשקי הבית עם ילדים יש מכונית אחת לפחות. לאחזקת לאחזקת הרכב המשפחתי יש תרומה ניכרת ליוקר המחייה בישראל. רכיב המס על רכישת רכב חדש (מס קנייה ומע"מ) הינו בטווח שבין 90% ל- 100% מהמחיר הסיטונאי ליבואן של הרכב בישראל.

לדברי כרמלי, הרווח לא יסתיים רק בכיס: "משפחות תוכלנה לנהל משק בית משפחתי עם מרווח נשימה ולשלם על רכב חדש 17% פחות (נכון להיום); והוצאות תחזוקת אחזקת הרכב תפחתנה מאחר ורכב חדש נצרך פחות למוסך; אך גם ממוצע גיל הרכבים שינועו על כבישי ישראל יהיה נמוך יותר, כשהמשמעות היא רכבים חדשים, בטיחותיים וידידותיים יותר לסביבה נעים על הכביש; וסך כל הכנסות המדינה ממסים תעלנה, כי לכולנו יהיה יותר כדאי לקנות רכב משפחתי חדש. זוהי תכנית פשוטה בראייה הוליסטית, שכל האינטרסים הציבוריים מתחזקים ומתעצמים, וכלל הציבור במדינת ישראל נהנה ממנה".

למידע נוסף בתחום זה