לקראת ההחלטה על גובה הריבית: "על נגיד בנק ישראל להמשיך בהורדת שיעור הריבית במשק. המשק הישראלי במצב חירום"

אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, הדגיש את העובדה שהמגזר הכלכלי בישראל הוא במצב חירום. הדבר משתקף באופן ברור מסיכום הנתונים הכלכליים של הרבעון האחרון בשנת 2023: ירידה בפעילות העסקית של 33% וירידה בצריכה הפרטית של 27%.

יחד עם זאת המשק מתמודד עם הוצאות מלחמה גבוהות ושירות מילואים של מאות אלפים. עסקים בישראל נפגעים קשה. חלק מהעלויות המוטלות עליהם מקורו בשיעור הריבית הגבוה והצורך לשרת את החובות. עסקים רבים, משקי בית ומשלמי משכנתאות נאלצים לפנות למקורות מימון יקרים.

חלק גדול של עסקים כבר מציעים את עסקיהם למכירה. עליה של 162% בחודשים דצמבר 2023 וינואר 2024. במצב זה חובה להמשיך ולהוריד את מחיר האשראי ואת נטל הריבית.

מדיניות בנק ישראל בשנה האחרונה הפרה את האיזון הנכון בין המערכת הבנקאית לבין המגזר העסקי ומשקי הבית. מול העלאת שיעור הריבית על הלוואות לא היתה הפחתה בנטל האגרות הבנקאיות. מצב זה מחייב תיקון.

בתקופה זו בה עסקים רבים נאלצים ליטול אשראי על מנת לשרוד תקופות מעבר חריגות, הכרח הוא להמשיך בהורדת עלות ההלוואות.

 

למידע נוסף בתחום זה