בעקבות דו"ח מבקר המדינה, איגוד לשכות המסחר בנושא מס הארנונה: כנסת ישראל נכשלה כישלון חרוץ בהגנה על הציבור והעסקים

דו"ח מבקר המדינה, על אף חשיבותו, החמיץ את הטיפול באחת מהעוולות החמורות והנבזיות ביותר בחישוב מס הארנונה - נוסחת החישוב לעדכון שיעור הארנונה השנתי, המורכבת 50% משינוי במדד השכר במגזר הציבורי; כשהשכר במגזר הציבורי עולה וחריגות השכר מתרחשות דרך קבע, כל תושבי המדינה נושאים בנטל מס ארנונה גבוה יותר.
באיגוד לשכות המסחר, המנהל מאבק ארוך כנגד העלאות מס הארנונה, קוראים היום לשים סוף להתנהלות השערורייתית של הרשויות המקומיות, האוצר ומשרד הפנים, כפי שבא לידי ביטוי בדו"ח המבקר ולעצור מיידית את העלאת הארנונה המתוכננת לשנת 2015 ואת מתן האישורים להעלאות חריגות בשנה הקרובה.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "דו"ח מבקר המדינה חושף במלוא עוצמתו את הכשל האדיר המתרחש בישראל והמוטל כמס נוסף על כלל

תושבי המדינה ועל גב המגזר העסקי, ללא הצדקה עניינית וכתוצאה משיטה כושלת, אשר לאמיתו של דבר מבוצעת ללא שקיפות ראויה ואף במחשכים. מס הארנונה הוא תשלום כפייתי המוטל על כלל תושבי המדינה והמגזר העסקי. "

"הדו"ח הוא גם ביקורת חריפה על חברי הכנסת, אשר ביודעם או בחובתם לדעת את אשר קורה בפועל ולא עשו דבר כדי להגן על הציבור. בעוד כל הח"כים מדברים על הפתרונות ליוקר המחייה וליוקר הדיור, הם זנחו את הטיפול בבעיה המרכזית של עושק מס הארנונה."

לדברי עו"ד לין על ראשי המפלגות להתאחד, עוד לפני הבחירות, ולחוקק חוק ארנונה חדש, כפי שהציע האיגוד, השם סוף לנטל הבלתי נסבל המוטל על הציבור."

"מס הארנונה הוא מס לכל דבר. הוא. מדו"ח המבקר עולה כי מס הארנונה מועלה דרך קבע מדי שנה ושנה, משום שהרשויות המקומיות אינן מבצעות את תפקידן כראוי. אין הן גובות את מלוא הארנונה מהנכסים המצויים בתחומי שיפוטן. אין הן עושת סקירות נכסים, הן מעניקות הנחות שאינן מוצדקות ומעדיפות תמיד להעלות את נטל המס על התושבים והעסקים שומרי החוק."

"יתר על כן, דו"ח מבקר המדינה גם חושף את השיטה הקלוקלת של האישורים החריגים, והוא אומר מפורשות את שנאמר עשרות פעמים על ידי איגוד לשכות המסחר, שהיקף הבקשות החריגות אינן עולה בקנה אחד עם מטרת החקיקה וכי החריג הפך לכלל."

"למרות זאת, הדו"ח על אף חשיבותו, ולמרות שעשה שימוש רב בחומרים ובמידע של האיגוד, החמיץ את הטיפול באחת מהעוולות החמורות והנבזיות ביותר במס הארנונה - נוסחת החישוב לעדכון שיעור הארנונה השנתי, המורכבת מחיבור של 50% השינוי במדד המחירים לצרכן ו- 50% השינוי במדד השכר במגזר הציבורי, בפועל כשהשכר במגזר הציבורי נוסק מעלה, כמו בשנת 2014 בשיעור של 5.39%, כל תושבי המדינה, כולל השכבות החלשות, נושאים בנטל מס ארנונה גבוה יותר. זוהי אחת מן העוולות הזועקות בשיטת ההצמדה האוטומטית של מס הארנונה." ציין לין בהדגשה.
למידע נוסף בתחום זה