התאחדות תאגידי כ"א זר לבניין לשר האוצר: בטל את התקנות החדשות להורדת נקודות הזיכוי ממשכורת הפועלים הזרים בענף הבניין

אלדד ניצן, יו"ר ההתאחדות: "הגזירה הכלכלית החדשה שהטילו פקידי האוצר על העוסקים בענף הנדל"ן תתבטא בעלות שנתית נוספת של 33 מיליון ש"ח לשנה ובעלות שנתית של כ- 165 מיליון ש"ח לאחר מילוי מכסת העובדים הזרים ל- 15000, על פי תכנית משרד השיכון. עלויות נלוות אלו יובילו בהכרח להתייקרות מחירי הדירות והן מנוגדות לתכניותיו של השר לפיד"
התאחדות תאגידי כ"א זר לבניין שבאיגוד לשכות המסחר פנתה לשר האוצר, יאיר לפיד, בקריאה לבטל את "תקנות נקודות הזיכוי" החדשות לפיהן החל מחודש ינואר 2015, 2.25 נקודות הזיכוי לתושב אשר חלו עד כה גם על עובדים זרים, יינתנו אך ורק לעובדים זרים בתחום הסיעוד. המשמעות היא כי עובד זר שאינו מתחום הסיעוד ובכלל זה עובדים זרים מתחומי החקלאות והבניין לא יהיו זכאים יותר לנקודות זיכוי.
 
עוד קראה ההתאחדות לשר לבטל את מס המעסיקים הקיים בגובה של 15 אחוזים מהכנסת הפועל הזר לאור אי הרלוונטיות הברורה שלו לענף.
"כידוע, ענף הבניין סובל בשנים האחרונות ממחסור קשה בכח אדם מקצועי, כאשר מחד קיים קושי בגיוס עובדים ישראלים לענף ומאידך מתקשה רשות ההגירה ליישם את החלטות הממשלה למילוי מכסות העובדים הזרים. עובדה זו משפיעה באופן ישיר על מחירי הדיור המאמירים לאור הביקוש הרב לידיים עובדות וכמות העובדים הקטנה", כתב אלדד ניצן, יו"ר ההתאחדות, במכתבו ללפיד.

לדבריו" כשר האוצר אשר רשות המסים מצויה תחת אחריותו, מוצא אני לנכון לפנות אליך בבקשה לבחון את ביטולן של 2 החלטות המשפיעות לרעה על הענף ואשר גורמות ויגרמו בהכרח לעלייה נוספת במחירי הדיור. הראשונה, נוגעת ל"מס המעסיקים" המוטל על מעסיקי עובדים זרים-בעבר נקבע כי על מנת לעודד צעירים ישראלים לעסוק בענף הבניין ועל מנת למנוע העסקת עובדים זרים כברירת מחדל יש להטיל על מעסיקי עובדים זרים, "מס מעסיקים", בשיעורים משתנים המגיעים ל15% מעלות העסקת העובדים."

"מדובר במס מכביד שהגם שהוא משפיע לרעה על מחירי הדיור הרי שהוא מגולגל, בסופו של יום, על ציבור רוכשי הדירות הכמהים לדירות במחירים סבירים. כיום ברור לכל כי אופציית העסקת עובדים ישראלים בענף הבניין אינה ריאלית לעת הזו, ולפיכך יש לבטל מס זה המביא לתוצאה הפוכה - התייקרות נוספת במחירי הדיור, הגבוהים גם כך."

"והשנייה, ביטול נקודות הזיכוי לעובדים הזרים - בחודש שעבר (אוקטובר) אושרו תקנות נקודות הזיכוי החדשות לפיהן החל מחודש ינואר 2015, 2.25 נקודות הזיכוי לתושב אשר חלו עד כה גם על עובדים זרים, יינתנו אך ורק לעובדים זרים בתחום הסיעוד. המשמעות היא כי עובד זר שאינו מתחום הסיעוד ובכלל זה עובדים זרים מתחומי החקלאות והבניין לא יהיו זכאים יותר לנקודות זיכוי מהן נהנו עד כה. נבקש להזכירך את התחייבותך בפני הציבור, כי לא יועלו מיסים השנה. למען הסר ספק, ביטול התקנות משמעותה הטלת מסים הלכה למעשה."

ניצן ציין במכתבו כי משמעותה של החלטתם הפתאומית וללא התראה של פקידי האוצר לבטל את נקודות הזיכוי לעובדים תהיה התייקרות נוספת במחירי הדיור. "דומה כי העוסקים במלאכה במשרדך אינם מודעים לכך כי שכרו של העובד בענף משולם בערכי "נטו", ולפיכך הנפגעים העיקריים מביטול נקודות הזיכוי, יהיו המעסיקים, קבלני הבניין והיזמים ובהתאם לכך, לצעד תמוה זה תהיה השפעה שלילית על מחירי הדיור."

"חישוב פשוט מראה עד כמה התקנות החדשות יפגעו בענף הבניין: משכורת ממוצעת של עובד בניין זר עומדת כיום על כ-10 אלפי ₪ בחודש, כך שתעריף נקודות הזיכוי הממוצע לעובד זר בענף עומד על 500 שח לחודש. בסיכום שנתי מדובר על 6000 ₪ לעובד. אם נכפיל זאת במכסת העובדים הזרים המצויה בארץ והעומדת כיום על 5500 עובדים, הרי שהגזירה הכלכלית הזו תתבטא בעלות שנתית נוספת של 33 מיליון ש"ח לשנה ₪ שתוטל כאמור על הענף, ובעלות שנתית של כ-165 מיליון שח לאחר מילוי מכסת העובדים הזרים ל15000, על פי תוכנית משרד השיכון."

בסיום פנייתם חיזקו נציגי ההתאחדות את השר לפיד על צעדיו להורדת מחירי הדיור וקראו לו לעשות כן על ידי ביטול חוק ההיטל (מס המעסיקים) והותרת נקודות הזיכוי לפועלי הבניין הזרים על תוקפן. "אנו מעסיקי העובדים הזרים בענף הבניין, מחזקים את ידיך, כבוד השר, על ניסיונותיך לפתור את בעיית יוקר מחירי הדיור, אך פונים אליך לבחון ולבדוק את התנהלות פקידי משרדך, ורשות המסים, המבקשים להקטין גירעונות באמצעות פגיעה מיותרת ופסולה בענף הבניין כולו, בעובדים הזרים, ובציבור המעסיקים - תעובדה אשר יש בכוחה לסכל את הצעדים החשובים אותם אתה מוביל. אי לכך, אנו קוראים לביטול מס המעסיקים הלא רלוונטי והותרת נקודות הזיכוי לעובדים הזרים."
למידע נוסף בתחום זה