איגוד תעודות הסל: הבורסה בישראל ממשיכה להתייבש - באוגוסט 2014 נפדו כ-600 מיליון ₪ מתעודות מנייתיות בארץ, לעומת כ-830 מיליון ₪ לתעודות מנייתיות בחו"ל

התמשכות מבצע "צוק איתן" ליבה את המגמה של המשקיעים בישראל להפנות השקעות חדשות לאפיקי מניות בחו"ל, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים החדשים בחודש אוגוסט 2014 הינו בתעודות מנייתיות בחו"ל בלמעלה מ-830 מיליון ₪, ובתעודת על אג"ח בארץ בלמעלה מ-300 מיליון ₪. מנגד, נפדו באוגוסט כ-600 מיליון ₪ מתעודות על מניות בארץ. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-5.3 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בחו"ל. מי שנפגעת מכך, היא בעיקר הבורסה בישראל, מאחר ופדיון תעודות מנייתיות בארץ מגדיל עוד יותר את היעדר הנזילות בבורסה, שכן תעודות הסל אחראיות כיום לרבע מהנזילות בבורסה המקומית".
התמשכות מבצע "צוק איתן" ליבה את המגמה של המשקיעים בישראל להפנות השקעות חדשות לאפיקי מניות בחו"ל, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים החדשים בחודש אוגוסט 2014 הינו בתעודות מנייתיות בחו"ל בלמעלה מ-830 מיליון ₪, ובתעודת על אג"ח בארץ בלמעלה מ-300 מיליון ₪. מנגד, נפדו באוגוסט כ-600 מיליון ₪ מתעודות על מניות בארץ. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-5.3 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בחו"ל. מי שנפגעת מכך, היא בעיקר הבורסה בישראל, מאחר ופדיון תעודות מנייתיות בארץ מגדיל עוד יותר את היעדר הנזילות בבורסה, שכן תעודות הסל אחראיות כיום לרבע מהנזילות בבורסה המקומית".

לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש אוגוסט 2014 כ-114 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת כ-111 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש יולי 2014. המדובר בשיא כל הזמנים שמנהל ענף תעודות סל בישראל, שגם צומח בקצב גבוה לאורך השנים (מתחילת השנה ענף תעודות הסל צמח בכ-12.4%), מה שמראה את המשך אמון המשקיעים במוצרי מדדים). שוק תעודות הסל בישראל גייס בחודש אוגוסט 2014 כחצי מיליארד ₪, ומתחילת השנה גייסו 4 מנפיקי מוצרי המדדים כ-8.5 מיליארד' ₪."

מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-24.6% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של למעלה מ-28 מיליארד ₪, כ-29% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של למעלה מ-33 מיליארד ₪, כ-18.5% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של למעלה מ-21 מיליארד ₪, וכ-23% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של כמעט 26 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."

לדברי סולומון, בחודש אוגוסט 2014 המגייסת המובילה הינה פסגות תעודות סל (כ-390 מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא תכלית תעודות סל (כ-2.6 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.5% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.3% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.5%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.7% משוק תעודות הסל."

רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים
למידע נוסף בתחום זה