יוזמת נשיא איגוד לשכות המסחר להגנת זכויות המעסיק מקבלת הכרה בינלאומית

הוועדה האסטרטגית של ארגון היורוצ'ימברס החליטה אתמול להביא את הצעת חוק יסוד: זכויות המעסיק בפני האסיפה הכללית של הארגון כדי לאמצה כמסמך דקלרטיבי.

הוועדה האסטרטגית של ארגון היורוצ'ימברס קיבלה אתמול (30.4) בבריסל, בברכה את הצעת עו"ד אוריאל לין , נשיא איגוד לשכות המסחר, לאימוץ העקרונות הגלומים בהצעת חוק יסוד: זכויות המעסיק, שגובשה באגף המשפט בלשכת המסחר תל אביב והמרכז, כמסמך דקלרטיבי של הארגון. כפועל יוצא מכך, הוועדה החליטה להביא הצעה זו בפני האסיפה הכללית של היורוצ'ימברס, שתתקיים בסוף השנה.
 
לדברי לין, "הוועדה הביעה הזדהות מלאה עם הצורך להגן על זכויות המעסיקים כיום והדגישה את העובדה שבמהלך המאה האחרונה אכן התפתחה מגמה שכל הזמן פועלת נגד המגזר העסקי ובעיקר בתחום יחסי העבודה. כך הגענו לשלב שבו האיזון הנכון בין זכויות העובדים לזכויות המעסיקים הופר באופן משמעותי.
 
לין הדגיש שעל אף שההצעה מובאת בצורת חוק יסוד, הכוונה היא קודם כל לאמצה במסמך דקלרטיבי ובשלב הבא להשפיע על מוסדות האיחוד האירופי שאכן יאמצו אותה כדירקטיבה בכל ארצות האיחוד האירופאי.
 
ההצעה מתייחסת להגנה על זכויות היסוד של המעסיקים בשורת נושאים מרכזיים כמו זכות הקניין, חופש החוזים, פרופורציה בענישה, ועוד.
 
ארגון היורוצ'ימברס (Eurochambres), הינו ארגון הגג של לשכות המסחר באירופה והוא מאגד 400 לשכות מסחר ו- 15 מיליון חברות מ- 40 מדינות באירופה. לין מכהן כחבר מועצת המנהלים של הארגון.

למידע נוסף בתחום זה