לין למנדלבליט: יש לקבוע עקרונות עבודה שונים שיאפשרו לממשלת המעבר לתפקד ביעילות עד סוף 2019

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה לעו"ד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, וביקשו לקבוע עקרונות עבודה שונים עבור ממשלת המעבר, עד לתום שנת 2019, מאלה שהיו מקובלים בעבר באשר לממשלות מעבר.

לין אמר בפנייתו כי "אנו נמצאים במצב מיוחד. אין מדובר בממשלת מעבר של כמה חודשים. מדובר בתקופת בחירות וממשלת מעבר של כמעט שנה שלמה. בהתחשב באורך התקופה בה מוטלות מגבלות על פעולותיה של ממשלת המעבר, אסור לפעול על פי הכללים ותחת המגבלות שהיו מקובלים עד היום. פעילות על פי הכללים המקובלים המטילים מגבלות על ממשלת המעבר יגרמו נזק רב הן למשק המדינה והן לציבור הרחב".

 

לין ציין כי "מקובלת על כולנו התפיסה שממשלת מעבר אינה חופשיה לפעול כמו ממשלה נבחרת. אבל אסור להפריז בכללים אלה, במיוחד נוכח העובדה שמדובר בתקופה חריגה ביותר של משך כהונתה של ממשלת המעבר".

 

לדברי לין, "יש בהחלט מקום למנוע רפורמות חדשות או יוזמות חדשניות בתקופה הנוכחית. אך יחד עם זאת, יש להתיר פעולות כמו מינוי של ראשי ארגונים שפעילותם נפגעת בשל עיכוב המינוי; מהלכים הנחוצים כדי למנוע עוולות לציבור; מהלכים הנחוצים כדי לחזק את משק המדינה; וכן קידום נושאים שעיכובם עלול לגרום נזק רב לחברה".

 

לין ביקש כי נוכח המצב החריג שנוצר שתיעשה רביזיה בחשיבה במוסד היועמ"ש לממשלה, וכי יקבעו כללים שונים המרחיבים את מתחם ההחלטות והפעולות שיכולה ממשלת המעבר לבצע, בשוני ממשלות מעבר קודמות.

למידע נוסף בתחום זה