לין לשרי הפנים והאוצר: מוטלת עליכם החובה לפעול על מנת להקל על הפעילות העסקית, ולמנוע העלאות חריגות במס הארנונה

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה לשרי האוצר והפנים, בבקשה כי לאור המצב הביטחוני ומשמעותו הכלכלית על כלל המגזר העסקי בישראל, יורו לעצור לפי שעה מתן אישורים חריגים נוספים להעלאות מס הארנונה לשנת 2014 וכי אישור חריג להעלאת מס הארנונה יינתן בשנת 2015 רק במקרים קיצוניים ביותר, ובשיעור שלא יעלה על 2.5%.
לדבריו, "מס הארנונה הוא חלק כבד ומרכזי בעלויות של העסקים, ובעיקר של העסקים הזעירים והקטנים, הוא אינו קשור לרווח של העסק או למחזור, והוא משולם ללא כל זיקה להצלחת העסק. במיוחד בימים אלה מוטלת עליכם החובה לפעול על מנת להקל על הפעילות העסקית, ולמנוע העלאות חריגות במס הארנונה שתייקר את ההוצאות הקבועות של העסק."

"המאמץ להקל על המגזר העסקי כולו חייב להתפרס על כל זרועות השלטון, כולל גם הרשויות המקומיות. אנחנו מדינה אחת וממשלה אחת. לא יתכן שיד שמאל תקלקל את מה שעושה יד ימין. לא יתכן כי מצד אחד אוצר המדינה יפעל על מנת לסייע לעסקים שנפגעו כתוצאה מפעולות האיבה והלחימה בדרום, בעוד שמצד שני הבקשות של הרשויות המקומיות להעלאות חריגות במס הארנונה תמשכנה כאילו כלום לא קרה. "

מבדיקה של איגוד לשכות המסחר עולה כי בשנת 2015 הוגשו 119 בקשות לארנונה חריגה וזאת בנוסף ל- 114 בקשות שהוגשו בשנת 2014, שחלקן אף אושרו כבר. "לאישור החריג משמעות מיוחדת, שכן התוספת שניתנת במסגרתו מתקבעת והיא הבסיס לחישוב הארנונה הכללית לרבות נוסחת העדכון בכל אחת מהשנים הבאות, כמנגנון של ריבית דריבית. "

בנוסף, מציין לין בפנייתו כי משרד הפנים פרסם לאחרונה קריטריונים עדכניים וקשיחים יותר להגשת בקשות לארנונה חריגה לשנת 2015 , הקובעים בין היתר כי רשויות מקומיות שיש להן תכנית הבראה תוכלנה לקבל העלאה חריגה בשיעור שלא יעלה על 7.5% , ובנוסף רשויות מקומיות שאין להן תכנית הבראה יוכלו אף הן להגיש בקשה להעלאה חריגה במס הארנונה בשיעור שלא יעלה על 7.5% בתנאי שהן גובות ארנונה בשיעור נמוך ביחס לרשויות מקומיות המצויות בסביבתן. לדעת לין, קריטריון זה שגוי ואינו הולם את המצב השורר היום במדינתנו.

אשר על כן, דורש לין מהשרים כי ינחו את משרדיהם כדלקמן:
א. לעצור לפי שעה מתן אישורים חריגים נוספים לשנת 2014.
ב. אישור חריג להעלאת מס הארנונה יינתן בשנת 2015 רק במקרים קיצוניים ביותר שינומקו, ובשיעור שלא יעלה על 2.5%.
למידע נוסף בתחום זה