הצעת חוק: כיצד לבלום את עושק מס הארנונה?

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ב – 1992 נועד להגביל את הסמכות, שהייתה נתונה עד אז בידי הרשויות המקומיות לקבוע את גובה הארנונה על סוגי הנכסים השונים על פי שיקול דעתן בלבד.

איגוד לשכות המסחר הגיש הצעת חוק לעניין תיקון הארנונה - הצבת תנאים למתן אישור חריג.

לצפייה בהצעת החוק - לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה