דגשים לגבי תכשיטים ויהלומים

הוצאת תכשיטים באמצעות קרנה

תיאור התכשיטים חייב להיות מדוקדק וצריך לכלול את מלוא הפרטים על כל פריט ופריט בצורה הבאה: סוג התכשיט (עגיל, טבעת, שרשרת, צמיד וכד'), החומר ממנו עשוי התכשיט (זהב, כסף וכד'), קוד פריט וערך הפריט. בסוף רשימת הטובין יש לציין את הערך הכולל של כל התכשיטים וסה"כ פריטים.
במידה ומדובר בתכשיטי זהב או תכשיטים שחלקם עשויים מזהב, יש לצרף צילום ברור של התכשיטים. תכשיטי כסף אינם חייבים בצילום. מספר הקרנה וחותמת לשכת המסחר יוטבעו על גבי כל עמוד בצילומים על ידינו.

הוצאת תכשיטים משובצים ביהלומים ואבני חן היוצאים לצרפת דרך "שארל דה גול" חייבים בטופס טרנזיט כחול, וזאת כיוון שהמכס מפנה את היצואנים לבדיקה אצל גמולוג בתוך פריז.

יהלומים תחת קרנה

קרנה ישראלי/זר היוצא מישראל יוגש למפקח על היהלומים לצורך אישור יצוא הטובין. הקרנה יוחתם על ידי המפקח ויימסר עם היהלומים לחברת הבלדרות לצורך המשך פעולת הייצוא.

בעת חזרת קרנה ישראלי/הכנסת קרנה זר, חברת הבלדרות תשדר טופס אלקטרוני עם התייחסות לקרנה. יש להציג את הקרנה במסלול האדום, עובד המכס יחתום על הקרנה וימסור את הקרנה והיהלומים במארז להמשך טיפול.

כאשר היהלומים יגיעו  בליווי נוסע, יבצע  הנוסע הליך יבוא ראשוני בעמדת המחשב הממוקמת במסלול האדום במכס נתב"ג. לאחר קבלת אישור שחרור היהלומים מפקיד המכס, תבוצע מסירה אישית של היהלומים על ידי הנוסע לנציג חברת בלדרות מאובטחת שימתין לנוסע במסלול האדום. באחריות חברת הבלדרות לבצע הליך שחרור היהלומים בפיקוח על היהלומים בבורסה ומסירת היהלומים לנוסע בתום התהליך.

באחריות הנוסע לתאם מראש עם נציג חברת הבלדרות לביצוע מסירת היהלומים במתחם המכס. לא תאושר יציאת הנוסע עם היהלומים מחוץ למתחם המכס. במקרה ויגיע נוסע ללא תיאום עם חברת בלדרות, היהלומים יועברו לתעודת עיכוב ויאוחסנו בכספת ממ"ן.

למידע נוסף בתחום זה