קרנה לסינגפור

הגבלת השהייה בסנגפור
המכס בסינגפור מגביל את שהיית הקרנה לשלושה חדשים. 

במקרים אלו ניתן לגשת למכס בסינגפור ולבקש להאריך את שהייתו של הקרנה כל שלושה חודשים עד לתוקפו של הקרנה.
הגבלת השהייה מתבצעת על גבי טופס הקרנה בעת הכניסה לסיגפור, על מחזיק הקרנה לשים לב ולהקפיד לצאת בזמן
או להאריך את הגבלת השהייה. 

מהו קרנה 

למידע נוסף אודות סחר חוץ בסינגפור לחץ כאן

 

למידע נוסף בתחום זה